Stockholms stad Stockholmia - forskning och förlag
NYHETER
» Nya böcker
» Pågående forskning
» Evenemang
» Kommande utgivning
» Böcker att ladda ned
» In English


Stockholmiapriset

Stockholmiaprisets vinnare 2014, Daniela Lazoroskas, uppsats
The Suburb United Will Never Be Defeated – Youth Organization, Belonging, and Protest in a Million Program Suburb of Stockholm finns nu tillgänglig i serien Stockholmia essä.

_____________________________________________________________________


På gränsen

Sociologiprofessor Richard Sennet talade på konferensen På gränsen, som hölls i december. Se filmen med hela anförandet, The Open City, på Stadsmuseets youtubekanal

_____________________________________________________________________

Omslag till boken: Världens roligaste lekar
NYA BÖCKER

Alla tiders Stockholm
Riksintressen för kulturmiljövården
Hedvig Schönbäck (red.)

Den nyutgivna boken Alla tiders Stockholm Riksintressen för kulturmiljövården presenterar Stockholms kulturhistoriskt värdefulla miljöer i ord och bild.

Läs mer


__________________________________________________________________________


 Omslag till boken: Porträtt av träd


Norra Djurgårdsstaden
Från kolhamn till filmkluster

Anders Johnson

Norra Djurgårdsstaden kallas sedan 2006 området som ligger mellan Nationalstadsparken och Lilla Värtan. Här började man utveckla ett viktigt centrum för Stockholms varu- och energiförsörjning redan omkring 1880. Författaren Anders Johnson berättar om Norra Djurgårdsstadens omväxlande näringslivshistoria, från 1880-talet fram till idag.________________________________________________________________________


Omslag till boken: Stockholms Gaykör
Från skuggsidan

Folk och förbrytelser ur Stockholms historia
Rebecka Lennartsson (red.)

Som andra större städer har Stockholm i alla tider förknippats med kriminalitet, med fara och med spänning. I både dikt och verklighet har Stockholm historien igenom varit Sveriges farligaste plats. Men är det verkligen så? Synen på brottslingen förändras över tid och likaså vilka platser som betraktas som farliga.

Läs mer

___________________________________________________________________________


Om Husby från Husby
I maj 2013 blev Husby nyhetsstoff i hela världen. Brinnande bilar och stenkastande ungdomar diskuterades i media, i politiska sammanhang och runt köksborden. Medierna fokuserade intensivt på det som hände. Men hur såg de som bor i Husby på händelserna?

Läs mer och ladda ner rapporten här.