Stockholms stad Stockholmia - forskning och förlag
NYHETER
» Nya böcker
» Pågående forskning
» Evenemang
» Kommande utgivning
» Böcker att ladda ned
» In English


PÅ GRÄNSEN
Stadens dualism i historia och samtid 15 och 16 december 2014

Stockholmia – forskning och förlag bjuder in forskare och forskarstuderande till en transdisciplinär urbankonferens. KONFERENSEN ÄR FULLTECKNAD

Omslag till boken: Världens roligaste lekar
Förslag och frågor mottages av rebecka.lennartsson@stockholm.se

On the Edge: the Dual City, Past and present
City Museum of Stockholm
15 and 16 December 2014

Stockholmia – Research and Publishing invites you to a conference that offers a transdisciplinary investigation of the urban experience from the Middle Ages to the present day.

Programme

___________________________________________________________________________

Stockholmiapriset

Nu efterlyser vi uppsatser på master- och magisternivå som bidrar med ny kunskap om och spännande perspektiv på Stockholm.

Läs mer


_____________________________________________________________________

 Omslag till boken: Porträtt av träd
NYA BÖCKER

Alla tiders Stockholm
Riksintressen för kulturmiljövården
Hedvig Schönbäck (red.)

Den nyutgivna boken Alla tiders Stockholm Riksintressen för kulturmiljövården presenterar Stockholms kulturhistoriskt värdefulla miljöer i ord och bild.

Läs mer

__________________________________________________________________________

Omslag till boken: Stockholms Gaykör


Norra Djurgårdsstaden
Från kolhamn till filmkluster

Anders Johnson

Norra Djurgårdsstaden kallas sedan 2006 området som ligger mellan Nationalstadsparken och Lilla Värtan. Här började man utveckla ett viktigt centrum för Stockholms varu- och energiförsörjning redan omkring 1880. Författaren Anders Johnson berättar om Norra Djurgårdsstadens omväxlande näringslivshistoria, från 1880-talet fram till idag.


________________________________________________________________________

Omslag till boken: Fåfängans förgänglighet
Från skuggsidan

Folk och förbrytelser ur Stockholms historia
Rebecka Lennartsson (red.)

Som andra större städer har Stockholm i alla tider förknippats med kriminalitet, med fara och med spänning. I både dikt och verklighet har Stockholm historien igenom varit Sveriges farligaste plats. Men är det verkligen så? Synen på brottslingen förändras över tid och likaså vilka platser som betraktas som farliga.

Läs mer

___________________________________________________________________________


Om Husby från Husby
I maj 2013 blev Husby nyhetsstoff i hela världen. Brinnande bilar och stenkastande ungdomar diskuterades i media, i politiska sammanhang och runt köksborden. Medierna fokuserade intensivt på det som hände. Men hur såg de som bor i Husby på händelserna?

Läs mer och ladda ner rapporten här.