Stockholms stad Stockholmia - forskning och förlag
NYHETER
» Nya böcker
» Pågående forskning
» Evenemang
» Kommande utgivning
» Böcker att ladda ned
» In English


Ny bok

Omslag till boken: Världens roligaste lekar


En teater för alla sinnen 30 år med Orionteatern
Orionteatern har under tre decennier spelat teater i Axel G. Janssons mekaniska verkstad på Katarina Bangata i Stockholm. Denna jubileumsbok är framför allt ett försök att fånga en teaters själ och just det som är speciellt och unikt med Orionteatern. Bokens författare, teaterforskaren Karin Helander, visar hur det går till när en föreställning växer fram, från idé till premiärdags. Vad gör teaterns olika medarbetare? Hur samarbetar de och vad är det ytterst som gör att en föreställning får liv och berör sin publik?______________________________________________________________________________ Omslag till boken: Porträtt av träd
Kläder, shopping och flärd
Modebranschen i Stockholm 1945-2010
Carina Gråbacke

Kläder, shopping och flärd ger en helhetsbild av modebranschens komplexa utveckling i Stockholm från andra världskriget fram till i dag. Boken skildrar pendelrörelsen från fokus på plaggens kvalitetsegenskaper, när mode var något som kopierades från Paris, till slit-och-släng och dagens diskussion om vad ”fast fashion” innebär för människor och miljö.

Läs mer


__________________________________________________________________________Omslag till boken: Stockholms Gaykör
Alla tiders Stockholm
Riksintressen för kulturmiljövården
Hedvig Schönbäck (red.)

Den nyutgivna boken Alla tiders Stockholm Riksintressen för kulturmiljövården presenterar Stockholms kulturhistoriskt värdefulla miljöer i ord och bild.

Läs mer


__________________________________________________________________________

Omslag till boken: Fåfängans förgänglighet
Norra Djurgårdsstaden
Från kolhamn till filmkluster

Anders Johnson

Norra Djurgårdsstaden kallas sedan 2006 området som ligger mellan Nationalstadsparken och Lilla Värtan. Här började man utveckla ett viktigt centrum för Stockholms varu- och energiförsörjning redan omkring 1880. Författaren Anders Johnson berättar om Norra Djurgårdsstadens omväxlande näringslivshistoria, från 1880-talet fram till idag.________________________________________________________________________Om Husby från Husby
I maj 2013 blev Husby nyhetsstoff i hela världen. Brinnande bilar och stenkastande ungdomar diskuterades i media, i politiska sammanhang och runt köksborden. Medierna fokuserade intensivt på det som hände. Men hur såg de som bor i Husby på händelserna?

Läs mer och ladda ner rapporten här.

Stockholmiapriset 2014

Stockholmiaprisets vinnare 2014, Daniela Lazoroskas, uppsats
The Suburb United Will Never Be Defeated – Youth Organization, Belonging, and Protest in a Million Program Suburb of Stockholm finns nu tillgänglig i serien Stockholmia essä.

_____________________________________________________________________


På gränsen

Sociologiprofessor Richard Sennet talade på konferensen På gränsen, som hölls i december. Se filmen med hela anförandet, The Open City, på Stadsmuseets youtubekanal

_____________________________________________________________________Stockholms Stadsmuseum under Bo Lagercrantz tid

Under 1960-talet och en bit in på 70-talet gick samhällsdebattens vågor höga, både i och utanför museivärlden. På Stockholms stadsmuseum personifierades denna utveckling av Bo Lagercrantz, museets chef mellan 1964 och 1971. Lagercrantz tog ställning för ett mer samhällstillvänt museum – ett ”Samhällsmuseum” – i motsats till det mer traditionella ”Kulturarvsmuseet” som främst karaktäriserades av devisen ”samla, vårda, visa”. I förlängningen medförde detta att Lagercrantz 1971 avgick tidigare än avsett.

Olof Näsman har i avhandlingen Samhällsmuseum efterlyses – Svensk museiutveckling och museidebatt 1965-1990 ägnat ett särskilt kapitel åt Stockholms stadsmuseum under Bo Lagercrantz tid. Det är med glädje som vi publicerar denna initierade och detaljrika skildring i vår serie Stockholmia essä. Avhandlingen finns till sin helhet publicerad här. Där kan intresserade också ta del av fullständiga referenser.

Stockholms Stadsmuseum – sju stormiga år