Stockholms stad Stockholmia - forskning och förlag
NYHETER
» Nya böcker
» Pågående forskning
» Evenemang
» Kommande utgivning
» Böcker att ladda ned
» In English


Omslag till boken: Världens roligaste lekar
Ny bok

Trappa upp och ner
Lena Kallenberg berättar om trapporna på Södermalm


Varför byggdes innerstadens längsta trappa av en strumpfabrikant? Vilka var Dillströmarna? Vem sprängde ett hus i luften och fick en trappa uppkallad efter sig?

I boken Trappa upp och trappa ner berättas för första gången om trapporna på Södermalm. Från Fåfängan i öster till Skinnarviksbergen, Stockholms högsta punkt, i väst. Här bjuds en varierad och rikt illustrerad kulturhistoria kring ett 30-tal trappor. En informativ karta gör att boken passar bra att ha med sig på promenader.

Författaren och Söderbon Lena Kallenberg är prisbelönt för sina Stockholmsskildringar och har kallats ”kvinnornas Fogelström.” Hon har skrivit ett 40-tal böcker och leder också stadsvandringar.
Illustratören Ingela Almgren har illustrerat ett 20-tal faktaböcker för barn.

_____________________________________________________________________________

 Omslag till boken: Porträtt av träd
Böcker, bibliotek, bildning –
Valfrid Palmgren Munch-Petersens liv och verk

Lena Lundgren

Valfrid Palmgren (1877–1967) var en imponerande person: folkbildare, bibliotekspionjär, språkvetare och feminist. Hon var den första kvinnan som anställdes på Kungliga biblioteket, en av de första kvinnorna i Stockholms stadsfullmäktige, hon startade det första svenska barnbiblioteket och var den första kvinnliga lektorn vid Köpenhamns universitet.

Valfrid Palmgren var dotter till Karl Edvard Palmgren, som startade Palmgrenska samskolan i Stockholm. Hon disputerade i romanska språk i Uppsala och fick 1909 i uppdrag att göra den statliga utredning som fick en avgörande betydelse för de svenska folkbiblioteken. Två år senare gifte hon sig med Jon Munch-Petersen och flyttade till Köpenhamn. Där levde hon sedan ett långt och verksamt liv.

Författarna skildrar utifrån olika infallsvinklar Valfrid Palmgrens liv och verk med tonvikt på åren i Sverige. Palmgrenska samskolan, bibliotekssituationen i Stockholm, debatten om barns läsning och Stockholms barn- och ungdomsbibliotek är några av de teman som tas upp.

Lena Lundgren har varit barnbibliotekarie och utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm. Mats Myrstener är biblioteksforskare och bibliotekarie vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Kerstin E. Wallin har forskat i pedagogikhistoria och folkbildning.

______________________________________________________________________________

Omslag till boken: Stockholms Gaykör
En teater för alla sinnen 30 år med Orionteatern
Karin Helander
Martin Skoog

Orionteatern har under tre decennier spelat teater i Axel G. Janssons mekaniska verkstad på Katarina Bangata i Stockholm. Denna jubileumsbok är framför allt ett försök att fånga en teaters själ och just det som är speciellt och unikt med Orionteatern. Bokens författare, teaterforskaren Karin Helander, visar hur det går till när en föreställning växer fram, från idé till premiärdags. Vad gör teaterns olika medarbetare? Hur samarbetar de och vad är det ytterst som gör att en föreställning får liv och berör sin publik?

______________________________________________________________________________

Kläder, shopping och flärd
Modebranschen i Stockholm 1945-2010
Carina Gråbacke

Kläder, shopping och flärd ger en helhetsbild av modebranschens komplexa utveckling i Stockholm från andra världskriget fram till i dag. Boken skildrar pendelrörelsen från fokus på plaggens kvalitetsegenskaper, när mode var något som kopierades från Paris, till slit-och-släng och dagens diskussion om vad ”fast fashion” innebär för människor och miljö.

Läs mer

__________________________________________________________________________


Alla tiders Stockholm
Riksintressen för kulturmiljövården
Hedvig Schönbäck (red.)

Den nyutgivna boken Alla tiders Stockholm Riksintressen för kulturmiljövården presenterar Stockholms kulturhistoriskt värdefulla miljöer i ord och bild.

Läs mer


_______________________________________________________________________


Norra Djurgårdsstaden
Från kolhamn till filmkluster

Anders Johnson

Norra Djurgårdsstaden kallas sedan 2006 området som ligger mellan Nationalstadsparken och Lilla Värtan. Här började man utveckla ett viktigt centrum för Stockholms varu- och energiförsörjning redan omkring 1880. Författaren Anders Johnson berättar om Norra Djurgårdsstadens omväxlande näringslivshistoria, från 1880-talet fram till idag.

_______________________________________________________________________


Om Husby från Husby
I maj 2013 blev Husby nyhetsstoff i hela världen. Brinnande bilar och stenkastande ungdomar diskuterades i media, i politiska sammanhang och runt köksborden. Medierna fokuserade intensivt på det som hände. Men hur såg de som bor i Husby på händelserna?

Läs mer och ladda ner rapporten här.

Stockholmiapriset 2014

Stockholmiaprisets vinnare 2014, Daniela Lazoroskas, uppsats
The Suburb United Will Never Be Defeated – Youth Organization, Belonging, and Protest in a Million Program Suburb of Stockholm finns nu tillgänglig i serien Stockholmia essä.

_____________________________________________________________________


På gränsen

Sociologiprofessor Richard Sennet talade på konferensen På gränsen, som hölls i december. Se filmen med hela anförandet, The Open City, på Stadsmuseets youtubekanal

_____________________________________________________________________Stockholms Stadsmuseum under Bo Lagercrantz tid

Under 1960-talet och en bit in på 70-talet gick samhällsdebattens vågor höga, både i och utanför museivärlden. På Stockholms stadsmuseum personifierades denna utveckling av Bo Lagercrantz, museets chef mellan 1964 och 1971. Lagercrantz tog ställning för ett mer samhällstillvänt museum – ett ”Samhällsmuseum” – i motsats till det mer traditionella ”Kulturarvsmuseet” som främst karaktäriserades av devisen ”samla, vårda, visa”. I förlängningen medförde detta att Lagercrantz 1971 avgick tidigare än avsett.

Olof Näsman har i avhandlingen Samhällsmuseum efterlyses – Svensk museiutveckling och museidebatt 1965-1990 ägnat ett särskilt kapitel åt Stockholms stadsmuseum under Bo Lagercrantz tid. Det är med glädje som vi publicerar denna initierade och detaljrika skildring i vår serie Stockholmia essä. Avhandlingen finns till sin helhet publicerad här. Där kan intresserade också ta del av fullständiga referenser.

Stockholms Stadsmuseum – sju stormiga år