Stockholms stad Stockholmia - forskning och förlag
NYHETER
» Nya böcker
» Pågående forskning
» Evenemang
» Kommande utgivning
» Böcker att ladda ned
» In English


Stockholms Stadsmuseum under Bo Lagercrantz tid

Under 1960-talet och en bit in på 70-talet gick samhällsdebattens vågor höga, både i och utanför museivärlden. På Stockholms stadsmuseum personifierades denna utveckling av Bo Lagercrantz, museets chef mellan 1964 och 1971. Lagercrantz tog ställning för ett mer samhällstillvänt museum – ett ”Samhällsmuseum” – i motsats till det mer traditionella ”Kulturarvsmuseet” som främst karaktäriserades av devisen ”samla, vårda, visa”. I förlängningen medförde detta att Lagercrantz 1971 avgick tidigare än avsett.

Olof Näsman har i avhandlingen Samhällsmuseum efterlyses – Svensk museiutveckling och museidebatt 1965-1990 ägnat ett särskilt kapitel åt Stockholms stadsmuseum under Bo Lagercrantz tid. Det är med glädje som vi publicerar denna initierade och detaljrika skildring i vår serie Stockholmia essä. Avhandlingen finns till sin helhet publicerad här. Där kan intresserade också ta del av fullständiga referenser.

Stockholms Stadsmuseum – sju stormiga år


__________________________________________________________________________


NYA BÖCKER


Omslag till boken: Världens roligaste lekar
Kläder, shopping och flärd
Modebranschen i Stockholm 1945-2010
Carina Gråbacke

Kläder, shopping och flärd ger en helhetsbild av modebranschens komplexa utveckling i Stockholm från andra världskriget fram till i dag. Boken skildrar pendelrörelsen från fokus på plaggens kvalitetsegenskaper, när mode var något som kopierades från Paris, till slit-och-släng och dagens diskussion om vad ”fast fashion” innebär för människor och miljö.

Läs mer
__________________________________________________________________________
 Omslag till boken: Porträtt av träd
Alla tiders Stockholm
Riksintressen för kulturmiljövården
Hedvig Schönbäck (red.)

Den nyutgivna boken Alla tiders Stockholm Riksintressen för kulturmiljövården presenterar Stockholms kulturhistoriskt värdefulla miljöer i ord och bild.

Läs mer


__________________________________________________________________________

Omslag till boken: Stockholms Gaykör
Norra Djurgårdsstaden
Från kolhamn till filmkluster

Anders Johnson

Norra Djurgårdsstaden kallas sedan 2006 området som ligger mellan Nationalstadsparken och Lilla Värtan. Här började man utveckla ett viktigt centrum för Stockholms varu- och energiförsörjning redan omkring 1880. Författaren Anders Johnson berättar om Norra Djurgårdsstadens omväxlande näringslivshistoria, från 1880-talet fram till idag.________________________________________________________________________Omslag till boken: Fåfängans förgänglighet
Från skuggsidan

Folk och förbrytelser ur Stockholms historia
Rebecka Lennartsson (red.)

Som andra större städer har Stockholm i alla tider förknippats med kriminalitet, med fara och med spänning. I både dikt och verklighet har Stockholm historien igenom varit Sveriges farligaste plats. Men är det verkligen så? Synen på brottslingen förändras över tid och likaså vilka platser som betraktas som farliga.

Läs mer___________________________________________________________________________
Om Husby från Husby
I maj 2013 blev Husby nyhetsstoff i hela världen. Brinnande bilar och stenkastande ungdomar diskuterades i media, i politiska sammanhang och runt köksborden. Medierna fokuserade intensivt på det som hände. Men hur såg de som bor i Husby på händelserna?

Läs mer och ladda ner rapporten här.

Stockholmiapriset

Stockholmiaprisets vinnare 2014, Daniela Lazoroskas, uppsats
The Suburb United Will Never Be Defeated – Youth Organization, Belonging, and Protest in a Million Program Suburb of Stockholm finns nu tillgänglig i serien Stockholmia essä.

_____________________________________________________________________


På gränsen

Sociologiprofessor Richard Sennet talade på konferensen På gränsen, som hölls i december. Se filmen med hela anförandet, The Open City, på Stadsmuseets youtubekanal

_____________________________________________________________________