Stockholms stad Stockholmia - forskning och förlag
NYHETER
» Nya böcker
» Pågående forskning
» Evenemang
» Kommande utgivning
» Böcker att ladda ned
» In English


PÅ GRÄNSEN
Stadens dualism i historia och samtid 15 och 16 december 2014


Omslag till boken: Världens roligaste lekar
Stockholmia – forskning och förlag bjuder in forskare och forskarstuderande till en transdisciplinär urbankonferens.

KONFERENSEN ÄR FULLTECKNAD

Förslag och frågor mottages av rebecka.lennartsson@stockholm.se

information om konferensen

Sessionernas innehåll


On the Edge: the Dual City, Past and present
City Museum of Stockholm
15 and 16 December 2014

Stockholmia – Research and Publishing invites you to a conference that offers a transdisciplinary investigation of the urban experience from the Middle Ages to the present day.

Information in English

___________________________________________________________________________


Nya böcker

 Omslag till boken: Porträtt av träd
Norra Djurgårdsstaden
Från kolhamn till filmkluster

Anders Johnson

Norra Djurgårdsstaden kallas sedan 2006 området som ligger mellan Nationalstadsparken och Lilla Värtan. Här började man utveckla ett viktigt centrum för Stockholms varu- och energiförsörjning redan omkring 1880, och under ett halvsekel anlades Värtahamnen, Värtagasverket, Värtaverket, Frihamnen, Lindarängens flyghamn och Louddens oljehamn. Flera andra företag etablerade sig också i området.
Nu genomgår Norra Djurgårdsstaden en genomgripande omvandling. Gasverket lades ner 2011. Hamnverksamheten förändras. Ett stort antal nya bostäder och arbetsplatser uppförs.

Anders Johnson, författare med inriktning på svensk näringslivshistoria, berättar om Norra Djurgårdsstadens omväxlande näringslivshistoria. Vi möter även företagare som verkar i området i dag.

Från skuggsidan

Omslag till boken: Stockholms Gaykör
Folk och förbrytelser ur Stockholms historia
Rebecka Lennartsson (red.)

Som andra större städer har Stockholm i alla tider förknippats med kriminalitet, med fara och med spänning. I både dikt och verklighet har Stockholm historien igenom varit Sveriges farligaste plats. Men är det verkligen så? Synen på brottslingen förändras över tid och likaså vilka platser som betraktas som farliga.

I antologin Från skuggsidan sätter forskare och författare Stockholms skuggsidor i perspektiv. Möt upprorsmakare, dråpare och spioner. Besök fängelser, änglamakerskor och stadens hotspots i berättelser präglade av fasa och förtvivlan, men också av förtröstan och förändring.

Boken riktar sig både till den intresserade allmänheten och till unga vuxna och äldre ungdomar med ett tillgängligt språk, spännande ingångar i ämnet och en pedagogisk grundtanke som stimulerar till reflektion.

___________________________________________________________________________


Om Husby från Husby
I maj 2013 blev Husby nyhetsstoff i hela världen. Brinnande bilar och stenkastande ungdomar diskuterades i media, i politiska sammanhang och runt köksborden. Medierna fokuserade intensivt på det som hände. Men hur såg de som bor i Husby på händelserna? Fick de komma till tals och i så fall hur? Åtta forskare från Stockholms universitet började samla in Husbybornas berättelser redan för ett år sedan. Nu kommer den första sammanfattningen som är en del i ett stort forskningsprojekt om Husby.

Rapporten lyfter fram de problembilder som Husbyborna själva ser som relevanta för förståelsen av händelserna i maj.

Genomgående teman i intervjuerna med de boende i Husby är ekonomisk ojämlikhet, bristande demokrati och rasism. Frågor som enligt forskarna inte kan begränsas rumsligt till Husby utan berör hela samhället.

Läs mer och ladda ner rapporten här.