NYHETER
» Nya böcker
» Pågående forskning
» Evenemang
» Kommande utgivning
» Böcker att ladda ned
» Nyhetsbrev
» Blogg
Stockholmia förlag Box 150 25, 104 65 Stockholm, Telefon: 08-508 316 41, Fax: 08-508 317 40, e-post: info@stockholmia.stockholm.se
Välkommen till Stockholmia förlag

Nya böcker

Omslag till boken: Världens roligaste lekar
Alla dessa författare på Kungsholmen

Dikt och liv under 400 år
av Hans Lagerberg

Vitalisvägen, Moa Martinsons Torg, Lagerlöfsgatan … På Kungsholmen finns mer än femtio platser som uppkallats efter ”berömda svenska författare”. Många av dem är inte så kända längre. Denna bok ger en orientering om alla författarna och sätter in dem i ett litterärt och historiskt sammanhang.
Diktarna har påverkats av stadens utveckling, men litteraturen har också betytt en del för dem som bott på Kungsholmen. I vilken grad har då författarna varit redskap för makthavarna? Eller har de i stället kunnat tjäna de förtrycktas sak? Vad har litteraturen haft för roll när invånarna tillägnat sig en storstadsmentalitet – har författarnamnen på Kungsholmens gator rentav betytt något för de boendes identitet? Många frågor hopas kring hur litterära skildringar, debatter och kritik förändrat stadens utseende och invånarnas levnadssätt.

Hans Lagerberg är bosatt på Kungsholmen. Han har ett femtontal böcker bakom sig, romaner, biografier och essäer kring historiska företeelser. Han har belönats med bland annat Ivar Lo-priset och varit Augustnominerad för sin bok om läraryrket.


 Omslag till boken: Porträtt av träd
Dansare i världen - Från Operans Balettelevskola till Kungliga Svenska Balettskolan

Kerstin Lidström

Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm, med sina rötter i Kungliga Teaterns balettelevskola, är en av de äldsta dansutbildningarna i världen. En berättelse om skolans historia blir därför naturligt också en historia om danskonstens utveckling, pedagogik och tidens strömningar, i Sverige och i omvärlden.
Den svenska dansutbildningen har omformats många gånger under åren. Nu finns Kungliga Svenska Balettskolan samlad i egna lokaler där eleverna får den elitutbildning dagens dansaryrke kräver. Ett konstnärligt tänkande, ödmjukhet och respekt för dansens skiftande uttryck genomsyrar utbildningen.
Boken skildrar vägen som ledde hit. Läs mer under fliken Nyheter.

Ny bok!
Omslag till boken: Stockholms Gaykör

Brandkåren i Stockholm under 133 år

Läs mer