NYHETER
» Nya böcker
» Pågående forskning
» Evenemang
» Kommande utgivning
» Böcker att ladda ned
» Nyhetsbrev
» Blogg
Stockholmia förlag Box 150 25, 104 65 Stockholm, Telefon: 08-508 316 41, Fax: 08-508 317 40, e-post: info@stockholmia.stockholm.se
Välkommen till Stockholmia förlag

Makten i Stadshuset
Torsdagen den 28 augusti 18.00-19.45
Tessinsalen, Stadsmuseet i Stockholm, Ryssgården, Slussen

Vilka som vinner valet kommer du inte att få veta. Men i kvällens Samtal om staden får du följa
makthavarna in i Stadshuset och ta del av partiernas kamp och det politiska ledarskapets
utformning från efterkrigstidens Stockholm till dagens stad.

Två nya böcker från Stockholmia som belyser de ideologiska vågorna i kommunalpolitiken
efter 1945 lanseras. Kom och hör författarna berätta om såväl tvära kast som långa linjer i
stadens politiska liv!
I panelen: Torbjörn Nilsson, Bo Malmsten och Lena Norberg.
Moderator: Jenny Björkman

Inträde: 100 kr
Gäller som biljett till utställningar och program på Stadsmuseet och Medeltidsmuseet
i 12 månader.
Begränsat antal platser. Ingen föranmälan behövs.
Välkommen!

URBAN KONFERENS

Omslag till boken: Världens roligaste lekar
På gränsen - Stadens dualism i historia och samtid

Stockholmia – forskning och förlag bjuder in forskare och forskarstuderande till den transdisciplinära urbankonferensen På gränsen - Stadens dualism i historia och samtid. Konferensen äger rum på Stadsmuseet i Stockholm den 15 och 16 december 2014. Konferensens språk är engelska och svenska. Delfinansiering har erhållits från Vetenskapsrådet. Deltagarantalet är begränsat till 80 personer. Visst utrymme för att anmäla sessioner finns. Förslag och frågor mottages av rebecka.lennartsson@stockholm.se

Anmälningar till konferensen tas emot från augusti i särskilt formulär. En ny inbjudan går då ut.

Preliminärt program
Presentation av På gränsen - Stadens dualism i historia och samtid Omslag till boken: Porträtt av träd
Pressmeddelande
Om Husby från Husby
I maj för ett år sedan blev Husby nyhetsstoff i hela världen. Brinnande bilar och stenkastande ungdomar diskuterades i media, i politiska sammanhang och runt köksborden. Medierna fokuserade intensivt på det som hände. Men hur såg de som bor i Husby på händelserna? Fick de komma till tals och i så fall hur? Åtta forskare från Stockholms universitet började samla in Husbybornas berättelser redan för ett år sedan. Nu kommer den första sammanfattningen som är en del i ett stort forskningsprojekt om Husby.

Rapporten lyfter fram de problembilder som Husbyborna själva ser som relevanta för förståelsen av händelserna i maj.

– Det är en viktig forskningsuppgift att samla Husbybornas egna berättelser. Rapporten ger inget slutgiltigt svar på varför det blev som det blev i Husby. Men den ger en inblick i erfarenheter och föreställningar bland Husbyborna som ingen som verkligen vill förstå vad som hände kan bortse från, säger Magnus Hörnqvist vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Genomgående teman i intervjuerna med de boende i Husby är ekonomisk ojämlikhet, bristande demokrati och rasism. Frågor som enligt forskarna inte kan begränsas rumsligt till Husby utan berör hela samhället.

– De senaste åren har vi sett ökad social oro och våldsamma protester i flera europeiska förorter. Om man ser till Husby så finns det många olika uppfattningar om hur händelserna ska förstås och hanteras. Men de allra flesta måste hålla med om att de rymmer en politisk dimension som bortom bilbränderna i förorterna handlar om ett förändrat socialt landskap i Sverige, säger Magnus Hörnqvist.

Rapporten ”Bilen brinner… men problemen är kvar” publiceras som pdf av Stockholmia förlag och kan laddas ned gratis här

Under 2015 kommer rapporten att utvecklas till en antologi som publiceras av Stockholmia förlag.

För ytterligare information kontakta
Magnus Hörnqvist, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 0704163574, magnus.hornqvist@criminology.su.se
Paulina de los Reyes, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 0703857113, paulina.de_los_reyes@ekohist.su.se

Rapportens författare:
Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia
Magnus Hörnqvist, docent i kriminologi
Kristina Boréus, professor i statsvetenskap
Felipe Estrada, professor i kriminologi
Janne Flyghed, professor i kriminologi
Alejandro González Arriagada, fil. dr. i ekonomisk historia
Marcus Lundgren, doktorand i statsvetenskap
Markus Lundström, doktorand i ekonomisk historia
NYA BÖCKER


Omslag till boken: Stockholms Gaykör
Alla dessa författare på Kungsholmen

Dikt och liv under 400 år
av Hans Lagerberg

Vitalisvägen, Moa Martinsons Torg, Lagerlöfsgatan … På Kungsholmen finns mer än femtio platser som uppkallats efter ”berömda svenska författare”. Många av dem är inte så kända längre. Denna bok ger en orientering om alla författarna och sätter in dem i ett litterärt och historiskt sammanhang.
Diktarna har påverkats av stadens utveckling, men litteraturen har också betytt en del för dem som bott på Kungsholmen. I vilken grad har då författarna varit redskap för makthavarna? Eller har de i stället kunnat tjäna de förtrycktas sak? Vad har litteraturen haft för roll när invånarna tillägnat sig en storstadsmentalitet – har författarnamnen på Kungsholmens gator rentav betytt något för de boendes identitet? Många frågor hopas kring hur litterära skildringar, debatter och kritik förändrat stadens utseende och invånarnas levnadssätt.

Hans Lagerberg är bosatt på Kungsholmen. Han har ett femtontal böcker bakom sig, romaner, biografier och essäer kring historiska företeelser. Han har belönats med bland annat Ivar Lo-priset och varit Augustnominerad för sin bok om läraryrket.

Läs om författarens tankar om boken i Lars Epsteins blogg.


Omslag till boken: Fåfängans förgänglighet
Om Stockholms sommarkolonier under 130 år - En behovsprövad välfärdstjänst eller en fritidsverksamhet för alla?
av Ann-Charlotte Münger

Läs mer